Bestyrelsen

Bestyrelsen består af: 

Formand:                     Ina Kjelstrup

Næstformand:              Jørgen Worm Jensen

Kasserer:                     Helle Kryger Larsen

Medlem:                       Gitte Dueholm

Medlem:                       Kristian Falkon Nielsen

Medlem:                       Elevrepræsentant

Medlem:                       Lærerrepræsentant