IT

IT -  fredag

Eleven bliver fortrolig med at bruge en iPad. Der undervises i at bruge internettet, både til at søge efter særlige emner og interesser og til at gå på fx YouTube. Der bruges også forskellige spil, som træner hukommelse, visuel genkendelse osv.

Underviser: Anette Heshe Nielsen