Pædagogisk grundlag

ROSA står for:  ROskilde Studiegruppe for Alternativ undervisning. 

ROSA Dagskolen henvender sig til alle voksne med indlæringsvanskeligheder. 

Vores grundlag er et humanistisk og holistisk menneskesyn. Vi opfatter os selv som medvirkende i en læringsproces, hvor vi understøtter en almen menneskelig drivkraft som er glæden ved at lære, være kreativ og skabende. Vi ser det enkelte menneskets ressourcer og potentialer, og vi lægger vægt på en bred palet af fag hvormed vi udfordrer både krop og sind. 

Vores mål er at give professionel undervisning til voksne med indlæringsvanskeligheder. Vi arbejder med undervisnings-differentiering, med det sigte at udnytte, udfordre og udvikle den enkelte kursist ressourcer og potentialer. 

Et overordnet mål for vores virke er at være en vigtig og meningsfuld del af kursisternes dagligdag, og et sted hvor eleven føler sig inkluderet som medlem af en gruppe. Derfor lægger ROSA særlig vægt på at støtte kursisterne i at opnå bæredygtige social færdigheder, samt en realistisk selvopfattelse. 

Vores motto er: "Vi kan (næsten) det vi vil". Hermed udtrykker vi vores viden om vigtigheden af motivation og vilje for at opnå resultat, med andre ord vores ønske om at støtte kursisterne i at udvikle deres kompetencer og færdigheder.

Hvordan gør vi? Vi arbejder for at skabe trygge og konstruktive rammer i hverdagen. Vi lægger vægt på venlighed og en god omgangstone. Vores undervisning tager afsæt i vid omfang i kursisternes interesse og lyst. Vi krydrer vore undervisning med ud-af-huset aktiviteter når det er muligt, og tværfaglige projekter og temaer, og ind i mellem inviterer vi gæstelærere. 

Vi lægger vægt på at have en god kontakt og samarbejde med baglandet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os os, eller komme på besøg.