Natur & kulturorientering 

Fokus i undervisningen er, at give eleverne en forståelse af den verden og det samfund, de er en del af. Vi kommer vidt omkring. Vi starter f.eks. med "The Big Bang", og hvordan universet er formet, arternes oprindelse og menneskehedens udvikling.

Vi undersøger hvordan vores samfund fungerer. for eksempel hvordan vi laver love og andre bestemmelser. Vi ser på magtens 3-delingen: Den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Folketinget opbygning og andre meget spændende emner undersøges nærmere.

Vi arbejder med botanik. Vi kigger på de mest almindelige træer, buske og planter med henblik på at kunne genkende dem.

Underviser: Karen Svane Jørgensen