Rytmisk sangkor

Koret hvor vi spiller og synger sange vi kan lide.
Dato: 5. januar 2023 - 8. juni 2023.
Tid: Torsdage kl. 14.00 - 15.30.

Pris: Roskilde pensionister: Kr. 875,-
Andre: Kr. 975,-

Underviser: Jesper Hansen