Dansk journalistik

Kan du lide at tage fotos, filme, IT, skrive eller snakke? Kan det være at journalistikholdet er noget for dig.
Her er der plads til alle, for du kan vælge at være i centrum eller med på sidelinjen. Vi laver små kortfilm og interviewer folk enten om deres liv, oplevelser eller hobby.
Vi laver film om nyhederne på ROSA, så alle på skolen kan blive set og hørt og ved hvad der foregår.
Vi lærer at være forberedt, samarbejde og have empati for den man interviewer.
At turde stille sig op og være i centrum, og tage den plads det kræver at være interviewer.

Underviser: Karen Svane Jørgensen