Rytmisk sangkor

Rytmisk sangkor:                         

Koret hvor vi spiller og synger sange vi kan lide.

Periode: 16.8. - 6.12. 2018.

Tilmelding senest d. 10.8.-2018.

Dag/Tid: Torsdag kl. 14.00 - 15.30

Pris kr: Roskilde pensionister: Kr. 675,-

Andre: 800,-

ROSA, Kildegården 5B, Roskilde.
Lærer: Jesper Hansen.