Andre kurser

ROSA Dagskole tilbyder undervisning fra kl. 8.20 til kl. 13.30. 
ROSA har også andre hold om eftermiddag eller om aften. Vi tilbyder madhold, slankehold, musik og DebatCafe. 

 

dof